Trang 3318, kết quả từ 33171 tới 33180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Sỷ Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỷ Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Sỹ Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Doản Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doản Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Hữu Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...331333143315331633173318331933203321...74341