Trang 3319, kết quả từ 33181 tới 33190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 14/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...331433153316331733183319332033213322...74341