Trang 3320, kết quả từ 33191 tới 33200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Nghìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Nghìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Ư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Lê Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lê Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trọng Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Viết Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...331533163317331833193320332133223323...74341