Trang 3323, kết quả từ 33221 tới 33230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hải Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Miều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Miều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Quang Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phi Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...331833193320332133223323332433253326...74341