Trang 3324, kết quả từ 33231 tới 33240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thế Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đức Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Mận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Công Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Mầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...331933203321332233233324332533263327...74341