Trang 3332, kết quả từ 33311 tới 33320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn V ăn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V ăn Nhì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Đồng văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Hà Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...332733283329333033313332333333343335...74341