Trang 3333, kết quả từ 33321 tới 33330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chí Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thanh Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332833293330333133323333333433353336...74341