Trang 3334, kết quả từ 33331 tới 33340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tự Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Đức Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Trọng Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Lách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Thị Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thị Lài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...332933303331333233333334333533363337...74341