Trang 3335, kết quả từ 33341 tới 33350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thị Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Lài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Huy Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Huy Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Lê Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Lê Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Hữu Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hữu Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...333033313332333333343335333633373338...74341