Trang 3336, kết quả từ 33351 tới 33360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Kiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Kiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hồng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...333133323333333433353336333733383339...74341