Trang 3337, kết quả từ 33361 tới 33370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Viết Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Viết Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê văn Tức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Tức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1946, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Võ Sĩ Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sĩ Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...333233333334333533363337333833393340...74341