Trang 3338, kết quả từ 33371 tới 33380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Khiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Khiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Khiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Viết Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hữu Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thanh Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Khán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Lương Khiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Khiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...333333343335333633373338333933403341...74341