Trang 3339, kết quả từ 33381 tới 33390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đức Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...333433353336333733383339334033413342...74341