Trang 3342, kết quả từ 33411 tới 33420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Gia Chiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Chiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Danh Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Phương Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Phương Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...333733383339334033413342334333443345...74341