Trang 3347, kết quả từ 33461 tới 33470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hồng Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Quang Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đình Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bạch Tiến Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Tiến Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...334233433344334533463347334833493350...74341