Trang 3348, kết quả từ 33471 tới 33480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Đại Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Đại Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Duy Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Bang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 30/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...334333443345334633473348334933503351...74341