Trang 3349, kết quả từ 33481 tới 33490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Bạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bạch Hồng Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Hồng Âu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Doãn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Doãn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn áp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn áp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Phú An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Phú An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...334433453346334733483349335033513352...74341