Trang 3351, kết quả từ 33501 tới 33510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Biện Đình Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Đình Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đức Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Xít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Xay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Xay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đàm Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Xế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...334633473348334933503351335233533354...74341