Trang 3355, kết quả từ 33541 tới 33550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thị Vạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Vạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Công Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Ưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Ưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thành Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335033513352335333543355335633573358...74341