Trang 3357, kết quả từ 33561 tới 33570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Huy Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Huy Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Hồng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Mịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Gia Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Gia Mô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335233533354335533563357335833593360...74341