Trang 3360, kết quả từ 33591 tới 33600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lẹ Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lẹ Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê văn Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Trước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Võ Đình Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Bá Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bá Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...335533563357335833593360336133623363...74341