Trang 3365, kết quả từ 33641 tới 33650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Huy Lậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Huy Lậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng Văn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn La, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...336033613362336333643365336633673368...74341