Trang 3366, kết quả từ 33651 tới 33660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Xuân Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Cao Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Ngọc Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thành Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...336133623363336433653366336733683369...74341