Trang 3367, kết quả từ 33661 tới 33670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Hồng Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Xuân Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Khu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Đức Khung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Khung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...336233633364336533663367336833693370...74341