Trang 3368, kết quả từ 33671 tới 33680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Xuân Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Duy Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 16/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vương Như Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Như Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thánh Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thánh Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...336333643365336633673368336933703371...74341