Trang 3369, kết quả từ 33681 tới 33690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Như Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Khái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Khái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Kách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Kách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Khái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...336433653366336733683369337033713372...74341