Trang 3373, kết quả từ 33721 tới 33730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Xuân Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Minh Hới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Hới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Tiến Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...336833693370337133723373337433753376...74341