Trang 3374, kết quả từ 33731 tới 33740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Xuân Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Liệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Khắc Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Kết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng ánh Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng ánh Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng Chí Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Khắc Khịt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khắc Khịt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Khắc Khịt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khắc Khịt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...336933703371337233733374337533763377...74341