Trang 3376, kết quả từ 33751 tới 33760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trừ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trợt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phùng Hữu Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Hữu Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...337133723373337433753376337733783379...74341