Trang 3379, kết quả từ 33781 tới 33790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Danh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Còi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Còi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Ngọc Chuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Chuyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao V Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao V Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Chờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hồng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Huy Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Huy Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337433753376337733783379338033813382...74341