Trang 3380, kết quả từ 33791 tới 33800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Biệng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Biệng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Xuân Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Hữu Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Hồng Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hồng Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phi Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đăng Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337533763377337833793380338133823383...74341