Trang 3381, kết quả từ 33801 tới 33810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đức Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Bạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đình An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Thế Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thế Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Anh Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Anh Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337633773378337933803381338233833384...74341