Trang 3382, kết quả từ 33811 tới 33820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Xoảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xoảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trung ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337733783379338033813382338333843385...74341