Trang 3383, kết quả từ 33821 tới 33830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hồng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Yển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quách Văn Vèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Vèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337833793380338133823383338433853386...74341