Trang 3384, kết quả từ 33831 tới 33840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Vợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Quách Tịu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quách Tịu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Vai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Vai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...337933803381338233833384338533863387...74341