Trang 3386, kết quả từ 33851 tới 33860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Chí Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chí Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Công Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Công Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338133823383338433853386338733883389...74341