Trang 3387, kết quả từ 33861 tới 33870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Hữu Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Lê Văn Trọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...338233833384338533863387338833893390...74341