Trang 3388, kết quả từ 33871 tới 33880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Lương Văn Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tấc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tấc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Hoàng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hoàng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Như Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Từ Trung Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Trung Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thiên Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiên Thai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338333843385338633873388338933903391...74341