Trang 3389, kết quả từ 33881 tới 33890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Nhất Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhất Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Hữu Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hữu Phẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Đức Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Ngọc Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quốc Suốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Suốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338433853386338733883389339033913392...74341