Trang 3394, kết quả từ 33931 tới 33940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kiên Vũ Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiên Vũ Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Miển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Miển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Kiểu Trọng Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiểu Trọng Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...338933903391339233933394339533963397...74341