Trang 3396, kết quả từ 33951 tới 33960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tống Công Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Công Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến In

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến In, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Qua Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Qua Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hà Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hà Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Như Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...339133923393339433953396339733983399...74341