Trang 3397, kết quả từ 33961 tới 33970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Sông Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Sông Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quốc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...339233933394339533963397339833993400...74341