Trang 3399, kết quả từ 33981 tới 33990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Phú Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Như Hạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...339433953396339733983399340034013402...74341