Trang 3400, kết quả từ 33991 tới 34000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quách Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Bá Doang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Doang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Viết Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Hồng Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...339533963397339833993400340134023403...74341