Trang 3401, kết quả từ 34001 tới 34010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Tiến Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lâm Quốc Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quốc Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Văn Dỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Dỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...339633973398339934003401340234033404...74341