Trang 3404, kết quả từ 34031 tới 34040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bạch Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nghiêm Mạnh Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Mạnh Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Hoàng Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Hoàng Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Triệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...339934003401340234033404340534063407...74341