Trang 3405, kết quả từ 34041 tới 34050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Biên Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Biên Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Duy Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bưởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Bèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Hoàng Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hoàng Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Vũ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Vũ Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340034013402340334043405340634073408...74341