Trang 3406, kết quả từ 34051 tới 34060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tống Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Trường Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trường Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340134023403340434053406340734083409...74341