Trang 3408, kết quả từ 34071 tới 34080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Trọng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Kim Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Đình Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hùng Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hùng Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hồng Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Quang Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Tục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340334043405340634073408340934103411...74341