Trang 3410, kết quả từ 34091 tới 34100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Quang Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trọng Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Toản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340534063407340834093410341134123413...74341